BP 03 2011

Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel

Autor: Petr Klapka

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce udává přehled používaných uspořádání hydrostatických čerpadel. Nejprve je zde uvedeno začlenění hydrostatických čerpadel mezi ostatní hydraulické stroje a dále jsou zde popsány základní vztahy a charakteristiky. Hlavním cílem této práce je učinit základní rozdělení a výčet druhů klasických hydrostatických čerpadel. U každého typu je přitom uveden jeho princip, popis jeho hlavních členů přičemž je také upozorněno na některé jejich výhody a nevýhody.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru