BP 04 2008

Využití kavitace v technické praxi

Autor: Martin Kianička

Vedoucí BP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Diplomová práce je složená ze tří částí. První část je literární rešerše, zabývající se objasněním pojmu kavitace, sinice a také nahlíží na současný stav využívání kavitace.Druhá část se zabývá návrhem, sestavením a konstrukčním řešením hydraulického obvodu na říčním člunu. Ve třetí části je experimentální ověření vlivu kavitace na několik druhů sinic obsažených ve vodě.Návrh říčního člunu s hydraulickým obvodem, včetně samotného obvodu a kavitační trubice byly prováděny v programu SolidWorks, výpočty, jejich zpracování a grafy v programu Microsoft Excel.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru