BP 05 2008

Vodní turbíny a jejich využití

Autor: Pavel Machát

Vedoucí BP: Ing. Daniel Himr, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o problematice vodních turbín. Obsahuje základní rozdělení vodních turbín, popis jejich činností a užití. Dále je zde popsána konstrukce tří nejpoužívanějších turbín a to Francisovy, Kaplanovy a Peltonovy turbíny. Součástí jsou také základní vztahy pro výběr typu turbíny v závislosti na otáčkách, spádu a průtoku.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru