BP 05 2011

Vizualizace proudění

Autor: Zdenek Vavrla

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, laminární a turbulentní proudění. Dále jsou uvedeny používané vizualizační metody, rozdělené podle určitých typů a použití pro kapalinu nebo plyn. Tyto metody poskytují kvalitativní pohled na proudění a umožňují vytvořit si přehled o vlastnostech proudění plynů nebo kapalin. Některé z těchto metod jsou jednoduché a některé jsou složitější. Na závěr je uveden popis realizovaného jednoduchého experimentu vizualizace proudění v kapalině za pomocí velmi výkonného laserového ukazovátka.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru