BP 05 2012

Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti

Autor: Lukáš Petrů

Vedoucí BP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma Vegetační kořenové čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti. V práci jsou popsány jednotlivé metody čištění a jejich princip. Druhá část obsahuje zmapování kořenových čistíren v ČR.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru