BP 06 2008

Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Jan Pavlík

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je pojednáno obecně o malých vodních elektrárnách, jejich stavebním řešení, strojním vybavení a ekonomické efektivnosti a slouží k základní představě o provozu a údržbě takového vodního díla. Druhá část se zabývá konkrétně malou vodní elektrárnou v Crhově, která byla přestavena z původního mlýna v devadesátých letech 20.století panem Petrem Königem.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru