BP 06 2009

Řezání materiálu vodním paprskem

Autor: Jan Jáchym

Vedoucí BP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce popisuje principy vzniku a využití vysokorychlostních vodních paprsků vhodných pro obrábění. V první části uvádí popis technologie řezání vodním paprskem a její aplikace, základní součásti vysokotlakého systému a druhy generátorů tlaku. V druhé části rozděluje vodní paprsky dle přetržitosti v čase a chemického složení. Ve třetí části se zabývá studiem využití tzv. pulzních paprsků, zejména pak paprsku modulovaného ultrazvukem. Je rozebrán mechanismus vzniku a rozpadu modulovaného vysokorychlostního paprsku na jednotlivé pulzy.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru