BP 06 2012

Způsoby dopravy znečištěných kapalin a kalů

Autor: David Vosáhlo

Vedoucí BP: doc. doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je představit možnosti dopravy znečištěných kapalin a kalů. Popisuje rozdělení a stručný přehled čerpadel určených k čerpání nenewtonovských kapalin. Uvádí jejich hlavní části, princip činnosti a rozsah použitelnosti pro praxi. Na jednoduchých obrázcích nebo schématech jsou znázorněna čerpadla a jejich hlavní komponenty.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru