BP 07 2008

Studie vlivu povrchové energie různých druhů kapalin a povrchů - experiment

Autor: Jakub Svoboda

Vedoucí BP: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Abstrakt

Předložená bakalářská práce se zabývá měřením kontaktního úhlu a následným vyhodnocením povrchové energie. K měření je použito šesti druhů kapalin, které jsou nanášeny na různé materiály, u nichž nás zajímá jejich povrchová energie. Měření a vyhodnocení se provádí na přístroji SEE SYSTEM, s vlastním softwarem, za použití vybraných metod k určení povrchové energie. Pokus byl během práce rozšířen oproti zadání o vystavení vzorků materiálů UV záření a pozorování vlivu tohoto záření na povrchovou energii.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru