BP 07 2009

Od tornáda k vodní turbíně

Autor: Martin Jízdný

Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Předložená bakalářská práce se zabývá vírovým pohybem a obsahuje dvě hlavní části. První část popisuje především principy vzniku a vývoje vírového pohybu v přírodě a v technické praxi. V obou těchto oblastech lze nalézt pozitivní i negativní účinky vírového pohybu, které velmi významně ovlivňují okolní svět. Druhá část této bakalářské práce popisuje experiment, jehož cílem bylo ověřit vybrané vlastnosti vírového pohybu a na základě měření stanovit vlastní hypotézy o tomto pohybu. Závěrečná část experimentu je věnována různým metodám vizualizace vírového pohybu v laboratorních podmínkách.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT BrnoNahoru