BP 07 2010

Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Pavel Šmíd

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Cílem této práce je provést rozbor konstrukčního řešení čerpadel používaných v dnešní době. V první řadě se zaměříme na rozdělení čerpadel podle druhu přeměny energie, a to na hydrostatická a hydrodynamická. Dále provedeme srovnání těchto typů a uvedeme oblast jejich optimální použitelnosti podle rychloběžnosti. Tato práce se bude zaměřovat pouze na hydrostatická čerpadla, kdy si uděláme rozbor jednotlivých konstrukčních provedení čerpadel a uvedeme výhody a nevýhody daných čerpadel. Neměli bychom opomenout na základní technické parametry a oblasti použití v praxi u daných typů. Ke konci práce budou zpracovány základní výpočtové vztahy a ideální charakteristiky čerpadel.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru