BP 08 2008

Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD 

Autor: Radek Švaňhal

Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce analyzuje využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD (výpočet proudění metodou konečných objemů). Práce v první části popisuje způsob přípravy modelu kapaliny protékající oběžným kolem Francisovy turbíny a uvádí obzvláště užitečné funkce a vhodné postupy. V druhé části je rozebrány výhody přípravy modelů v programu SolidWorks. V poslední části je popsána tvorba sítě konečných objemů pro sestrojený model v programu Gambit. Závěrem je zhodnocen celkový přínos použití dodatečného, specializovaného softwaru typu SolidWorks při přípravě modelů CFD.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru