BP 08 2009

Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Ondřej Kilian

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce ve své první části poukazuje na problematiku využití hydroenergetického potenciálu v ČR. Na toto téma navazuje historie využití vodní energie v původních mlýnech. Třetí část se zabývá řešením malých vodních elektráren vhodných pro využití původních lokalit starých mlýnů. Celá obecná rešerše je v poslední části práce aplikována na MVE Perknov, kde je využito původního zázemí mlýna pro realizaci MVE.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru