BP 09 2008

Stanovení funkční závoslosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku

Autor: Peter Uttendorfský

Vedoucí BP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o koncentraci vzduchu ve vodě. Hlavní koncepce vychází z Henryho zákona o rozpouštění plynů v kapalinách v závislosti na tlaku. Je zde uvedeno jeho základní odvození, faktory ovlivňující rozpustnost a formy Henryho konstanty. Dále je věnována pozornost využití aerace v průmyslu a konstrukci aeračních systémů. Pro realizaci experimentu slouží speciální zařízení na bázi plynového akumulátoru. Naměřené hodnoty byly vyjádřeny pomocí tabulek a grafů. Údaje z experimentu potvrdily platnost Henryho zákona, že s vzrůstajícím tlakem nad hladinou roste i koncentrace vzduchu ve vodě.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru