BP 09 2009

Studie využití hydroenergetického potenciálu dané lokality

Autor: Martin Kollár

Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Za ciel mojej bakalárskej práce som si vybral zmapovanie hydroenergetického potenciálua návrh strojného zariadenia pri stavbe maléj vodnej elektrárne na rieke Váh v lokaliteTrenčianske Biskupice.Stav hydroenergetického potencialu som rozdelil do troch častí a to na minulý, súčasný abudúci stav. Tieto informácie som následne použil pri návrhu strojných zariadení, medzi ktorépatrí turbína a s nou spojené nátokové teleso a savka. Pre hradenie vtoku a výtoku, čistiacistroj, hrablice som tiež zvolil vhodné konštrukčné riešenie.Vypracoval som dve možné alternatívy spolu s výkresovou dokumentáciou, ktoré som nazáver porovnal a vyhodnotil.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru