BP 10 2009

Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Ladislav Mizera

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hydrodynamických čerpadel. Přibližuje činnost těchto čerpadel a na obrázcích znázorňuje jednotlivé charakteristické křivky. Dále jsou hydrodynamická čerpadla rozdělena a popsána. Největší pozornost je věnována vertikálnímu vícestupňovému odstředivému čerpadlu a mechanickým ucpávkám.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru