BP 10 2010

Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel

Autor: Lukáš Chromek

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s konečným počtem lopatek. Korekce bude provedena dle metod různých autorů, z nichž některé budou navzájem srovnány při výpočtu měrné energie a výtlačné výšky skutečných oběžných kol. V neposlední řadě se bude práce zabývat jevy, které vznikají při proudění kapaliny v OK a mají často negativní vliv na výše zmíněnou měrnou energii. Na závěr bude v krátkosti nastíněna problematika korekce, simulace a analýzy proudění v lopatkovém kanále pomocí CFD software.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru