BP 11 2009

Separace pevných částic z heterogenní suspenze

Autor: Ondřej Prax

Vedoucí BP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se separací pevných částic z heterogenní suspenze. První část je věnována pojednání o separačních metodách. Na ni navazuje kapitola o separačních zařízeních, které se používají na čistírnách odpadních vod. Součásti práce je podrobnější popis separátoru, který slouží k separaci písku z odpadní vody. Popisované zařízení sloužící k oddělování pevných složek ze suspenze využívá kombinace metod sedimentace a odstřeďování. K vizualizaci separátoru bylo v předkládané práci využito 3D modelu v prostředku Autodesk Inventor Professional 9.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru