BP 12 2009

Stanovení poklesu tlaku napájecího čerpadla v závislosti na kmitání hladiny v napájecích nádržích

Autor: Jaroslav Sůkal

Vedoucí BP: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Abstrakt

Bakalárská práce pojednává o základních rovnicích hydromechaniky. V práci jeodvozená Eulerova rovnice hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Zahrnuje rozbor proudenískutecných kapalin a nemalou cást venuje trecím ztrátám.V práci je popsán kmitavý pohyb mezi dvema spojenými nádobami. Tento jev je rešenpomocí Bernoulliho rovnice s nestacionárním clenem. Soucástí práce je odvození rovnice propopis výchylky hladiny z rovnovážné polohy. Dále se venuje zjednodušenému rešení tétorovnice. Na záver je uveden ukázkový modelový príklad tohoto jevu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru