BP 13 2009

Přečerpávající vodní elektrárna

Autor: Petr Šimek

Vedoucí BP: Ing. Jiří Kubálek

Abstrakt

Tato práce se zabývá funkcí přečerpávacích vodních elektráren, popisuje jednotlivá strojní zařízení a jejich rozdělení dle parametrů použití. Nastiňuje také výpočet při návrhu hydraulického stroje. Dále jsou zde popisy strojních uspořádání a jejich použití v praxi. Pro konkrétní případ je zde zpracována přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Související téma, které je zde zahrnuto, je elektrizační soustava a denní diagram zatížení.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru