BP 14 2009

Hydraulické ztráty v potrubí

Autor: David Štefan

Vedoucí BP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Práce pojednává o vlivu délkových třecích ztrát v potrubí. Je zde uveden výpočet ztrátové měrné energie pomocí Darcy-Waisbachova vztahu, výpočet součinitele tření pro tři oblasti turbulentního proudění s využitím dostupných vztahů a jejich porovnání na základě průměrných absolutních odchylek vypočtených hodnot od hodnot z Nikuradseho diagramu. Výsledkem je doporučení nejpřesnějších vztahů pro výpočet v jednotlivých oblastech, grafické vykreslení vztahů do Nikuradseho diagramu a zhodnocení jejich výpočtové náročnosti.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru