BP 15 2009

Malé vodní elektrárny kašnového typu

Autor: Martin Vintr

Vedoucí BP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně seznamuje s problematikou vodních elektráren a jejich členěním. V druhé podkapitole je rozebráno stavební řešení vodních elektráren. Stručně jsou zde popsány nejdůležitější stavební části vodní elektrárny. Druhá kapitola se zabývá především vodními motory a jejich jednotlivými částmi. V této kapitole je kladen důraz zejména na vodní motory používané v kašnových elektrárnách a posléze přímo na řešení kašen a nátoku vody na turbínu.První dvě velké části práce se snaží podat co nejkomplexněji problematiku malých vodních elektráren, a to zejména kašnových, zatímco závěrečná třetí kapitola blíže seznamuje s dvěma malými elektrárnami kašnového typu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT BrnoNahoru