BP 2008

Bakalářské práce obhájené v roce 2008.


Konstrukční studie sinusového čerpadla

Autor: Ondřej Grym


Okružní potrubí Peltonovy turbíny

Autor: Robin Halabrin


Zařízení pro vnos kyslíku do vody

Autor: Ľuboš Chmatil


Využití kavitace v technické praxi

Autor: Martin Kianička


Vodní turbíny a jejich využití

Autor: Pavel Machát


Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Jan Pavlík


Studie vlivu povrchové energie různých druhů kapalin a povrchů - experiment

Autor: Jakub Svoboda


Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD 

Autor: Radek Švaňhal


Stanovení funkční závoslosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku

Autor: Peter Uttendorfský


Řezání materiálu vodním paprskem

Autor: Radek Veselý
Nahoru