BP 2009

Bakalářské práce obhájené v roce 2009.


Posouzení problematiky přečerpávajících vodních elektráren

Autor: Jakub Archalous


Konstrukční studie stavebnicového řešení vírové turbíny

Autor: Ladislav Brabenec


Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Pavel Čejka


Hydraulické spojky a měniče

Autor: Zdeněk Dančák


Úloha sací trouby pro práci vodní turbíny

Autor: Pavel Havlát


Řezání materiálu vodním paprskem

Autor: Jan Jáchym


Od tornáda k vodní turbíně

Autor: Martin Jízdný


Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Ondřej Kilian


Studie využití hydroenergetického potenciálu dané lokality

Autor: Martin Kollár


Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Ladislav Mizera


Separace pevných částic z heterogenní suspenze

Autor: Ondřej Prax


Stanovení poklesu tlaku napájecího čerpadla v závislosti na kmitání hladiny v napájecích nádržích

Autor: Jaroslav Sůkal


Přečerpávající vodní elektrárna

Autor: Petr Šimek


Hydraulické ztráty v potrubí

Autor: David Štefan


Malé vodní elektrárny kašnového typu

Autor: Martin Vintr


Nahoru