BP 2010

Bakalářské práce obhájené v roce 2010.


Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Lenka Dobšáková


Konstrukční provedení čerpadel

Autor: David Hlaváček


Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin

Autor: Jiří Holub


Vlastnosti gelů používaných ve fluidním inženýrství

Autor: Igor Hudák


Studie turbíny s vířivým oběžným kolem

Autor: Pavel Jandourek


Erozivní účinek kavitace

Autor: Martin Jurečka


Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Pavel Šmíd


Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxu

Autor: Jiří Vacula


Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Lubomír Vašek


Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel

Autor: Lukáš Chromek


Nahoru