BP 2012

Bakalářské práce obhájené v roce 2012.


Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel

Autor: Petr Duda


Radiální pístový hydrogenerátor

Autor: Lukáš Kapoun


Návrh plynové pružiny

Autor: Tomáš Machů


Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu

Autor: Jan Pavlíček


Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti

Autor: Lukáš Petrů


Přímočarý hydromotor

Autor: Jiří Sedláček


Modelování hydraulických mechanismů

Autor: Lukáš Vyskočil


Nahoru