Vliv stočení oběžného kola na charakteristiku čerpadla

Při praktickém použití radiálních odstředivých čerpadle je možno měnit parametry čerpadla stočením oběžného kola. Vztahy pro výpočet změny charakteristiky po stočení oběžného kola jsou nepřesné. Úkolem studenta bude na základě dostupných charakteristik čerpadel stanovit přesnější přepočetní vztahy charakteristiky čerpadla po stočení oběžného kola. 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D

Nahoru