BP-Haban02

Stanovení charkteristiky zpětné klapky je náročnou problematikou. Zpětné klapky jsou nedílnou součástí čerpacích systému a proto je nezbytné tuto charakteristiku znát. V nejlepším případě by bylo dobré znát i její dynamickou charakteristiku.

Úkolem studenta bude provést literární rešerši dané problematiky a pokusit se stanovit, pro zvolený typ zpětné klapky, odporovou charakteristiku. Dalším úkolem bude navrhnout uspořádání měřicího okruhu pro měření těchto charakteristik.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D

Nahoru