Dynamické charakteristiky běžně používaných snímačů tlaku

Při měření tlakových pulzací se běžné používají tlakové snímače, jejichž vlastní frekvence, nebo časová konstanta uváděná výrobcem je na hranici použitelnosti pro měření rychlých dějů. 

Úkolem studenta bude provedení literární rešerše dané problematiky a navržení experimentu. Pokud to bude v možnostech laboratoře OFI, pak i provedení experimentu a jeho vyhodnocení.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Nahoru