Využití zpracování obrazu při měření hydraulických dějů

Při sledování jevů týkajících se pohybu tekutin je výhodně využít metodiku zpracování obrazu pro stanovení tvaru hladiny, tvaru a pohybu víru, tvaru paprsku z dýzou a podobných jevů. Metodika zpracování obrazu umožňuje z jednotlivých snímků, získaných pomocí fotoaparátu, kamery nebo vysokorychlostní kamery, stanovit tvary hladiny pro již uvedené případy. Metoda zpracování obrazu je často jedinou možností jak tyto jevy kvantifikovat.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D 

Nahoru