Vodní kola

Bakalářská práce bude zaměřena na přehled o vývoji a rozdělení vodních kol a na návrh vodního kola na zadané parametry.

Vodní kola jsou známá již od starověku, jsou to nejstarší vodní motory. Jedná se o pomaluběžné vodní stroje, ve kerých (až na vyjímky se přeměňuje polohová měrná energie na energii mechanickou. Dlouho se držela ustálená koncepce, která vycházela z výsledků ověřených v praxi. Bylo to dáno tím, že kola stavěli odborní řemeslnící - sekerníci. Teprve až mnohem později začala být vodní kola předmětem zájmu inženýrů a vědeckých pracovníků a začal se uplatňovat hydrodynamika a konstrukční výpočty. To přispělo ke zvýšení jejich účinnosti.

Na přelomu devatenáctého a dvacáteho století je možno považovat vývoj základních typů vodních kol za ukončený a byl znám rozsah jejich použitelnosti.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

e-mail: haluza.m@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2348

Zajímavé odkazy na internetu

Různé typy vodních kol

Zuppingerovo kolo - video

Hydraulické motory pro velmi malé spády

Vodní kola

Nahoru