Rešeršní studie experimentálního stanovení přídavných účinků kapaliny na těleso

Charakteristika problematiky úkolu

V rámci výzkumu v oblasti určování přídavných účinků kapaliny na ponořené těleso (např. lopatku) bude v laboratořích Odboru fluidního inženýrství postavena měřící trať s kavitačním tunelem. Tato bakalářská práce má za cíl provést rešeršní studii se zaměřením na používané měřící metody v této oblasti. Získané poznatky budou využity při následné realizaci měřící tratě. Práce na tomto tématu nabízí ideální příležitost pro navázání při zpracování diplomové práce se zaměřením na experimentální měření či výpočtové simulace.

Cíle kterých má být dosaženo

  1. Rešeršní studie v oblasti experimentálního stanovení přídavného účinku hmotnosti (dosud publikované výsledky a používané měřící metody)
  2. Rešeršní studie v oblasti experimentálního stanovení přídavného účinku tlumení (dosud publikované výsledky a používané měřící metody)
  3. Schématický návrh měřící tratě kavitačního tunelu

Cupr 02.png

Literatura

DE LA TORRE, O., et al. Experimental investigation of added mass effects on a hydrofoil under cavitation conditions. Journal of Fluids and Structures, 2013, 39: 173-187.

ROTH, Steven, et al. Hydrodynamic damping identification from an impulse response of a vibrating blade. In: Proceedings of the 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems. Brno University of Technology, 2009. p. 253-260.

Nahoru