Nabízená témata diplomových prací

Na této stránce naleznete vybraná témata aktuálně nabízených diplomových prací na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Témata jsou primárně určena pro studenty oboru Fluidní inženýrství. Pokud budete mít o nějaké téma zájem, pak je třeba kontaktovat vedoucího diplomové práce a domluvit se s ním na dalším postupu.

jachta01

Analýza vlivu nesymetricky umístěného kormidla jachty na její řízení 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Kontakt
tel.: 541 14 2329
e-mail: stigler@fme_vutbr_cz

Nahoru