Segnerovo kolo

Segnerovo kolo je předchůdce moderních turbín pracujících na principu akce a reakce. Princip stroje je velmi jednoduchý. Segnerovo kolo může velmi dobře posloužit jako nástroj pro pochopení základních rovnic proudění kapaliny v hydraulických strojích.

Cíl práce: Provedení literární rešerše na téma Segnerova kola, teoretického odvození vztahů platících při jeho výpočtu a případný návrh kola na zadané parametry.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

kontakt e-mail:  xficmi00@vutbr_cz

Dobsakova01

Nahoru