DP 01 2009

Modelování proudění v ejektoru

Autor: Martin Bílek

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Tato práce je založena na modelování proudění v ejektoru pomocí programu FLUENT. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, kde byl vytvořen matematický model proudění v ejektoru a jeho experimentální ověření. Cílem práce je prostudovat základní výpočty ejektorů a modelovat proudění v ejektoru stejného tvaru a za stejných podmínek jako při experimentu. Dále pak posoudit vliv délky krčku a posoudit, zda je tlak ve směšovací komoře ejektoru konstantní. Na závěr se pak pokusit formulovat neshody mezi hodnotami z experimentu a z matematického modelu ejektoru.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru