DP 02 2008

Matematický model univerzální stanice v laboratoři VUT FSI OFI

Autor: Tomáš Klapal

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je návrh a verifikace matematického modelu univerzální zkušební stanice pro měření turbín v laboratoři Odboru fluidního inženýrství FSI VUT v Brně. Univerzální zkušební stanice byla experimentálně proměřena a s pomocí dat vycházejících z tohoto měření byly modelovány tlakové a průtokové charakteristiky univerzální stanice. Uvažovány byly také regulační možnosti, zejména pomocí regulačních obtoků. Takto zpracované charakteristiky by měly v budoucnu sloužit pro předběžný návrh zapojení zkušební stanice při měření modelů turbín.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru