DP 02 2010

Studie membránového čerpadla s lineárním motorem

Autor: Ľuboš Dubový

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Obsahem této diplomové práce je studie membránového čerpadla s lineárním pohonem. Jako lineární pohon byl použit lineární motor. Práce je podložena teoretickými výpočty čerpadla a jeho konstrukčními návrhy. Taktéž obsahuje optimalizaci sacího, resp. výtlačného, ventilu pro čerpadlo, vytvořené pomocí programu pro výpočtové modelovaní proudění. Práce je doplněna základním pohledem na různé druhy čerpadel na základě rozdělení na hydrodynamická a hydrostatická čerpadla. Následně je uveden přehled čerpadel užívaných k čerpání krve.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru