DP 02 2012

Ekonomický náhled volby rychlo-závěrného ventilu pro vodní dílo Vranov

Autor: Ondřej Gipka

Vedoucí DP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice výměny rychlouzávěru na vodním díle Vranov za pomocí CFD. Výsledný vliv výměny rychlouzávěru bude zkoumán na 3 různých typech ventilů s ohledem na výkon turbíny v daném provozním pásmu bez uvažování vlivu oběžného kola vtokového objektu a savky. Cílem práce je také teoreticky vyhodnotit další alternativy výměny ventilu a uvést jejich základní vlastnosti a rozdělení.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru