DP 03 2008

Neizotermní proudění v relativním prostoru

Autor: Martin Koblížek

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Náplní této diplomové práce je prozkoumat možnost návrhu tekutinového zařízení, využívajícího proudění vzniklého vlivem rozdílných hustot pracovní látky k výrobě elektrické energie. Její hlavní náplní je stanovení vztahů pro určování účinnosti. Ze získaných poznatků je provedena analýza parametrů ovlivňujících velikost účinnosti s cílem dosažení její maximální hodnoty. Na tomto základu je poté volena vhodná pracovní látka. Během zpracovávání této práce byl navrhnut experiment jehož provedením byl ověřen základní princip vzniku neizotermního proudění. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky s výhledem dalšího možného vývoje tohoto zařízení v budoucnu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru