DP 03 2009

Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů

Autor: Radek Hejný

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Cílem diplomové práce ‚‚Úprava čerpací stanice a výtlačného řadu surové vody do lokality JETE pro zvažované příklady výstavby nových jaderných zdrojů‘‘ je zhodnotit schopnost stávající čerpací stanice Hněvkovice dostatečně zásobovat surovou vodou Jadernou elektrárnu Temelín v případě výstavby nových jaderných zdrojů a případně navrhnou vhodné úpravy čerpacího systému pro navýšení dodávek nad možnosti současné koncepce.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru