DP 03 2010

Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži

Autor: Přemysl Holub

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat toto proudové pole a místa usazování pevných částic v závislosti na poloze, hloubce, průtoku a natočení trysky v nádrži. Byl proveden experiment, při němž bylo pozorováno a zdokumentováno 8 různých poloh a natočení trysky, které měly silný vliv na proudové pole v nádrži a míchací čas. Byl také vytvořen matematický model nádrže s tryskou v programu Fluent. Místa nejnižších rychlostí podle matematického modelu jsou v dobré shodě s místy usazování největšího množství částic při experimentu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru