DP 03 2011

Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem

Autor: Martin Červinka

Vedoucí DP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kalového čerpadla s vířivým oběžným kolem. Přehledně shrnuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech s výraznějším zaměřením na kalová čerpadla. Obsahuje návrh vířivého oběžného kola, který je v práci podpořen CFD (Computational Fluid Dynamic) výpočtem v software Fluent. Cílem práce je konstrukční návrh vířivého oběžného kola, kterým by bylo možné nahradit stávající kanálové kolo při zachování provozních parametrů čerpadla.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru