DP 03 2012

Rotující odtržen v prostoru odstředivého kompresoru

Autor: Michal Guzej

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá kompletním zpracováváním postupu k určování nestabilního proudění (rotující odtržení a pumpáž) v turbocirkulátoru. Tyto nežádoucí jevy vznikají, pokud je stroj provozován při nižším průtoku, než je návrhový. Samotný výpočet se provádí pomocí numerické metody přenosových matic. Hydraulická trať je simulována pomocí několika modelů s vhodně rozmístěnými odpory. Pulzace jsou v těchto buzeny modelech pomocí jednotkového tlakového skoku umístěného před TC. Z frekvenčně amplitudové charakteristiky se pro zvolený rozsah frekvencí a průtoků určí impedanční charakteristiky tratě. Následně se řeší pásmo frekvencí, při kterém se proudění v TC dostane do nestabilního režimu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru