DP 04 2008

Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla

Autor: Kateřina Konečná

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Cílem diplomové práce Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla bylo vytvořit program pro vyhodnocení čerpacího systému, který by měl být účinnou pomůckou při projekčním návrhu těchto systémů. Program je rozdělen do dvou částí: Charakteristika potrubí a Charakteristika čerpadla. Tato práce se zabývá vytvořením databáze čerpadel, zadáním charakteristik čerpadla a následné práci s nimi. Program umožňuje regulaci čerpadla změnou otáček a spolupráci dvou čerpadel pracujících paralelně či sériově. Výsledkem je program, který navrhne čerpací systém pro zadané parametry tak, aby jeho práce byla co nejhospodárnější.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru