DP 04 2012

Kavitující proudění v konvergentně-divergentní trysce

Autor: David Hlaváček

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním vyvolaným rotací kapaliny v konvergentně-divergentní trysce, která simuluje vírový cop za oběžným kolem vodní turbíny. Je provedeno měření na experimentální trati v laboratoři. Výsledky z experimentálního měření jsou srovnávány s CFD výpočty při jednofázovém proudění a při uvažování kavitace. Hlavním úkolem je porovnání rozdílu hydraulických ztrát a tvary kavitačních oblastí zjištěných při experimentu s výpočtem.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru