DP 05 2009

Modelování a tlumení vynucených pulzací

Autor: Aleš Kubis

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je návrh matematického a numerického modelu simulujícího chování tříplunžrového čerpadla, soustavy potrubí a tlumících prvků.Tato práce obsahuje kapitoly, kde popisujeme a odvozujeme použité metody. Dále obsahuje kapitoly, ve kterých jsou popsány numerické modely jednotlivých prvků systému, včetně grafů funkčních závislostí získaných z výpočetního programu. Závěrečná kapitola obsahuje numerický model tříplunžrového čerpadla bez tlumících prvků. Pokračování mé práce předpokládám ve sladění tlumících prvků a navrženého čerpadla.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru