DP 05 2011

Optimalizace zjednodušeného okružního potrubí pro 5-ti dýzovou vertikální Peltonovu turbínu

Autor: Robin Halabrin

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá hydraulickou optimalizací přívodního potrubí pro 5-ti dýzovou Peltonovu turbínu pomocí CFD. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, která se zabývala možnostmi zjednodušení stávajícího okružního potrubí. Několik zjednodušených variant okružního potrubí již bylo spočítáno a dosažené výsledky ukázaly, jakým směrem by bylo dobré se ubírat. Zjednodušené okružní potrubí vychází z daných rozměrů a zachovává si stejný postup vyhodnocení pro možnost porovnání dosažených výsledků. Byly vytvořeny dvě nové geometrie okružního potrubí, které byly dále modifikovány tak, aby se dosáhlo optimálního rozložení průtoku v jednotlivých dýzách. Dalším porovnávacím kriteriem je statický tlak a Coriolisovo číslo v řezech potrubí. V neposlední řadě je také zpracován zjednodušený ekonomický rozbor pro vybrané varianty potrubí, na jehož základě je možno vidět náročnost výroby okružního potrubí.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru