DP 05 2012

Rychloběžná vodní turbína

Autor: Jiří Holub

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Cílem této práce je navrhnout geometrii oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny, která by měla zajistit maximální průtočnost turbíny při dosažení relativně vysoké hydraulické účinnosti. Při tvorbě nového návrhu se vychází z rozboru hydraulických charakteristik tří již provedených návrhů oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny. Vlastní hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD. Pro tvorbu geometrie a výpočetní sítě byly poprvé použity specializované programy BladeGen a TurboGrid.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru