DP 06 2008

Návrh pracovního bodu odstředivého čerpadla

Autor: Pavel Maléř

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce má za cíl vytvořit program, který bude sloužit jako pomůcka při návrhu pracovního bodu odstředivého čerpadla. Program je určen především projektantům, ale najde své uplatnění i v oblasti školství. Skládá se ze dvou podprogramů: Charakteristika potrubí a Charakteristika čerpadla. Úkolem této diplomové práce je vytvořit podprogram Charakteristika potrubí a provést sloučení obou podprogramů, včetně nalezení pracovního bodu čerpacího systému. Program dokáže poskytnou informace o účinnosti, průtoku, příkonu a měrné energii pro čerpadlo respektive čerpadla, v případě jejich spolupráce. Tyto parametry jsou nezbytné pro správný a hospodárný návrh čerpacího systému.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru