DP 06 2010

Samonasávací čerpadlo

Autor: Jan Kusý

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je rozbor a popis principů samonasávacích čerpadel, popis fyzikálních dějů umožňujících samonasávání a na těchto základech navrhnout konstrukční zlepšení pro vybraný druh čerpadla.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru